JazzBlues del 1-4

Jazzblues är en av grundstenarna i jazztraditionen. Att kunna behärska och förstå Jazzblues är något som drastiskt kommer föra ditt spel i en positiv riktning! Här får du lära dig bla.

-harmoniskt spel
-att utveckla teman
-Att använda treklanger med dess färgningar
-Guidelines
-Melodisk improvisation

JazzBlues Del 1

JazzBlues Del 2

JazzBlues Del 3

JazzBlues Del 4